Ingedamd

Nederland hanteert een mitigatiestrategie voor het coronavirus die uitgaat van toegestane verspreiding met de opbouw van groepsimmuniteit, in plaats van het indammen van het virus (containment - zie een overzicht van de verschillen).

Er is in Nederland nauwelijks een publiek debat over containment. Deze projectwebsite laat zien welke ingezonden opiniestukken over containment u de afgelopen maanden hebt moeten missen, omdat ze door NRC Handelsblad, De Volkskrant en Trouw werden geweigerd.

Dit overzicht wordt nog uitgebreid; hebt u ook een afgewezen opiniestuk, stuur deze dan door aan ingedamd@containmentnu.nl!

aan het laden